మిడిల్-ఎర్త్ GOLD

JRR టోల్కీన్ - ది హాబిట్ ™ మరియు లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్ il త్రయం యొక్క పని నుండి ప్రేరణ పొందిన ఆభరణాలు.

27 ఉత్పత్తులు

27 ఉత్పత్తులు

మిడిల్-ఎర్త్, ది హాబిట్, ది లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్ మరియు అందులోని పాత్రలు, అంశాలు, ఈవెంట్‌లు మరియు స్థలాలు మిడిల్-ఎర్త్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్, LLC యొక్క ట్రేడ్‌మార్క్‌లు బాదలీ జ్యువెలరీ ద్వారా లైసెన్స్‌లో ఉపయోగించబడతాయి. అన్ని హక్కులు ప్రత్యేకించబడ్డాయి.